رنگ: سفید طرح چوب
کد: 1000C6.7
رنگ: آنتیک طلایی
کد: 1000C6.7